Schoolvisie

Onderwijs van vandaag

De maatschappij verandert, wij evolueren mee! We werken met chromebooks, hebben een technieklokaal en een eigen digitaal platform waar alle leerlingen deel van uitmaken!

Thuis verder leren

Leren stopt niet op school! Daarom zorgen we in het kleuter voor verteltassen, hebben we digitale classrooms en dagen we kinderen uit met huiswerk aan de verschillende leeftijden.

Kiva: een fijne school

We werken aan een positieve school waar iedereen zich goed voelt. We voorkomen pesten en pakken problemen meteen aan. Dat doen we aan de hand van Kiva-lessen. We zorgen voor een sterke groep.

Kangoeroeklas

In de kangoeroeklas is er een gevarieerde en soms zelfs individuele aanpak om te werken aan inzet, focus, planning, zelfreflectie en verantwoordelijkheid. Er wordt tijd en ruimte voorzien voor extra uitdagingen. Je leert er jezelf zijn en je fouten durven aanpakken.
Allemaal in een warm nest

Zorg

We willen goed zorgen voor elkaar! Daarvoor hebben we de klas- maar ook zorgleerkrachten. We bieden extra uitleg, herhaling binnen én buiten de klas, niveaugroepen wiskunde en geven extra ondersteuning Frans. We bieden ook ondersteuning op het vlak van emoties en omgaan met elkaar